vezi mai mult

Vizita de lucru din partea Ministrei Mediului, dnei Iuliana Cantaragiu.
24.06.2022     
 
Campania de informare și sensibilizare ”Păduri fără corupție ”.
21.06.2022     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Cu privire la informațiile eronate apărute pe rețelele de socializare, privind încălcările în cantonul nr. 3 o.s. Călărași.
20
03.2021
Cu privire la informațiile eronate apărute pe rețelele de socializare, privind încălcările în cantonul nr. 3 o.s. Călărași.
   
 

 

        În contextul informaţiei eronate apărute pe reţelele de socializare la data de 19.03.2021, Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Călăraşi comunică că, conform prevederilor Amenajamentului silvic, în baza Autorizaţiei pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier nr. P-0852/2021, din 06.01.2021 eliberată de către Agenţia de Mediu.

      Agenția "Moldsilva" emite ordinul nr. 6 din 11.01.2021 “Cu privire la aprobarea tăierilor de produse secundare pentru anul 2021”.

În baza acestui ordin și a borderoului lucrărilor silvotehnice s-a scris Autorizația de exploatare a pădurii nr. 010566 din 12.01.2021.

      La moment, conform autorizației menționate anterior, se desfășoară tratamentul tăieri de îngrijire, rărituri în parchetul nr 1. din parcela 99 subparcela A  pe o suprafaţă de 5,0 ha. Volumul total al masei lemnoase extrase constuie 146 m³, la 1,0 ha -  29,2 m³.

      În baza Autorizaţiei pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier nr. AM ATSVFF nr. 622, din 30.12.2019 eliberată de către Agenţia de Mediu și în baza ordinului Agenției Moldsilva nr. 301 din 30.12.2019 „Cu privire la aprovarea tăierilor de produse secundare pentru anul 2020”, a fost eliberată Autorizația de exploatare a pădurii nr. 000467 din 15.09.2020.

În perioada lunilor octombrie- decembrie 2020 sau efectuat lucrări de tăieri de produse secundare, rărituri, în parcela nr. 100 subparcela B parchetul nr. 2 pe o suprafață de 5,0 ha cu extragerea unui volum de 137 m3.

În procesul exploatării se extrag arborii de stejari și alte specii afectați de procesul de uscare și atacați de dăunători.(confirmare pozele atașate).

Pe tăierea ilicită a arborilor indicați, a fost întocmit proces verbal privind contravenția silvică în luna iulie anul 2020, și prejudiciul cauzat întreprinderii de către contravenient a fost recuperat.

Astfel, informațiile eronate adresate  de către doamna Cataraga Svetlana, fiind eliberată din funcția de pădurar deținută, pentru încălcări sistematice a obligațiunilor de funcție din anul 2017, care la momentul de față se află în proces de judecată cu ÎSS Călărași,  încearcă prin diferite metode ( înscenarea tăierilor ilicite, însinuarea încălcări normelor tehnice privind îndeplinirea lucrărilor de îngrijire care se execută conform Amenajamentului silvic )  de a învinui pădurarul cantonului nr. 3 al ocolului silvic Călărași, avînd ca scop eliberarea din funcție ca ulterior să fie reangajată în cantonul sus indicat. Denigrările din partea doamnei  Cataraga Svetlana, sunt efectuate sistematic  și prin acțiunile săvîrșite  influențează negativ asupra activității pădurarului actual și a specialiștilor întreprinderii.

Totodată, menționăm că aceste lucrări sunt efectuate în strictă conformitate cu Amenajamentul silvic, iar speculațiile și interpretările eronate duc la informarea greșită a cetățenilor.