vezi mai mult

Ziua lucrătorului din Silvicultură, 2021.
17.09.2021     
 
Lucrările de îngrijire a semănăturilor în pepenierile silvice din ÎSS Călărași decurg în toi
11.06.2021     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Simpozionul științifico-practic „Asigurarea managementului forestier durabil prin implimentarea tratamentelor silvice și promovarea regenerărilor naturale a împăduririlor”.
05
06.2020
Simpozionul științifico-practic „Asigurarea managementului forestier durabil prin implimentarea tratamentelor silvice și promovarea regenerărilor naturale a împăduririlor”.
   
 

 

La data de 05.06 2020 sa desfăsurat Simpozionul științifico-practic cu genericul „Asigurarea managementului forestier durabil prin implimentarea tratamentelor silvice și promovarea regenerărilor naturale a împăduririlor”.

Scopul acestui simpozion este de a eficientiza managementul forestier în Republica Moldova prin dezvoltarea promovarea și implimentarea tehnologiilor moderne în menținerea și conservarea patrimoniului natural al pădurilor existente, promovarea și extinderea terenurilor cu vegetație forestieră, comunicării cu mediul academic, instituțiile din sfera cercetării-dezvoltării și inovării, cu cercurile largi ale societății, fundamentării managementului durabil al pădurilor pe baza informării, schimbului de experiență și a cunoștințelor.

În cadrul simpozionului au participat- Ion Perju, ministrul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Maxim Popov secretar de stat MADR, Dumitru Cojocaru directorul Agenției Moldsilva reprezentanți de la Academia de Științe, Grădina Botanică, Institutul de Zoologie, Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Genetică Fiziologie și Protecție a Plantelor, Universitatea Agrară, Universitatea de Stat din Moldova, ICAS și din cadrul Întreprinderilor silvice RN Codrii, RN Plaiul Fagului, ÎS Strășeni și Călărași.

Au fost discutate aspecte generale privind aplicarea și promovarea tratamentelor silvice, conservarea biodiversității forestiere în cadrul aplicării lucrărilor silvotehnice, probleme actuale de conservare in situ și ex situ a diversității plantelor din pădurile Republicii Moldova.

Obiectivele practice din cadrul ÎS Întreprinderii pentru Silvicultură Călărași au fost parcelele 67 A, 59 D, 59 J, 59 L din cadrul ocolului silvic Călărași, care au fost prezentate de către inginerul silvic șef a ÎSS Călărași, Grosu Mihai.

Astfel, a fost prezentat despre fiecare obiect ( parcelă)  în parte unde a fost menționat că pe o suprafață de 11,8 ha sa intervenit cu tratamentul tăieri rase pe parchete mici și sa recurs la crearea culturilor silvice din puieți de stejar, vîrsta arboretelor demonstrate variază de la 1 an la 10 ani, astfel prin această metodă sa efectuat substituirea speciilor secundare ( carpen, frasin) cu specii de bază ( gorun, stejar) caracteristice tipului de stațiune de pădure corespunzătoare. La fel a fost menționat că în perioada 2019-2028 în sarcina ÎS ÎS Călărași stau lucrările de împădurire pe o suprafață de 670 ha, anual în mediu cîte 67 ha prin substituirea speciilor secundare cu cele principale astfel îmbunătățind radical compoziția fondului forestier.