vezi mai mult

Combaterea fenomenului colectării plăților informale în cadrul ÎSS Călărași
19.06.2020     
 
Desfășurarea procesului de colectare a frunzarelor.
12.06.2020     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Ședința tehnică privind recepția finală a lucrărilor de amenajare a pădurilor în ÎSS Călărași.
28
11.2018
Ședința tehnică privind recepția finală a lucrărilor de amenajare a pădurilor în ÎSS Călărași.
   
 

La data de 22.11.2018 în cadrul ÎSS Călărași sa desfășurat ședința tehnică privind recepția finală a lucrărilor de amenajare a pădurilor în întreprindere.

În cadrul ședinței de către inginerii proiectanți și șeful de proiect s-au prezentat rezultatele lucrărilor de amenajarea pădurilor ( faza de teren) în ÎSS Călărași, unde a fost analizat detaliat starea fondului forestier instalarea bornelor de hotar și a celor parcelare, conlucrarea cu serviciul silvic din întreprinderea și ocoalele silvice corespunzătoare amplasarea probelor privind determinarea indicilor dendrometrici a lucrărilor propuse etc.

Inginerul silvic-șef a întreprinderii d-l Grosu Mihai a prezentat unele aspecte privind rezultatele lucrărilor de amenajare a pădurilor din cadrul întreprinderii la care a menționat că lucrările de amenajare au fost executate conform normelor tehnice în vigoare, menționând că de la bun început în scopul asigurării a lucrărilor de amenajare a pădurilor de o calitate înaltă s-a recurs la un șir de măsuri care au facilitat atingerea acestor scopuri și anume au fost organizată cazarea echipelor de amenagiști în condițiile optimale de trai, au fost puse la dispoziție materialele necesare și forța de muncă necesară, a fost organizată transportarea lor pînă la locul de muncă.Pe parcursul lucrărilor a fost asigurată participarea personală a maiștrilor pădurari și a pădurarilor din cantoanele corespunzătoare.

După perioada a fiecărei luni de lucru au fost organizate recepțiile intermediare cu participarea șefilor ocoalelor silvice și a specialiștilor corpului ingineresc din întreprindere cu luarea deciziilor corespunzătoare.

Șeful de direcție al Agenției Moldsilva d-l Rotaru Petru a astras atenție asupra soluționării tuturor problemelor ce țin de litigiile și ocupațiile de teren depistate în întreprindere cu indicarea termenilor concreți de executare.

În cadrul recepției finale a fost organizată aliatoriu deplasarea în teren a tuturor participanților în scopul exeminării lucrărilor de amenajare parcurse ( materializarea amenajistică, indicii dendrometricii, lucrări propuse etc.)

La data de 22.11.2018 în cadrul ÎSS Călărași sa desfășurat ședința tehnică privind recepția finală a lucrărilor de amenajare a pădurilor în întreprindere.

În cadrul ședinței de către inginerii proiectanți și șeful de proiect s-au prezentat rezultatele lucrărilor de amenajarea pădurilor ( faza de teren) în ÎSS Călărași, unde a fost analizat detaliat starea fondului forestier instalarea bornelor de hotar și a celor parcelare, conlucrarea cu serviciul silvic din întreprinderea și ocoalele silvice corespunzătoare amplasarea probelor privind determinarea indicilor dendrometrici a lucrărilor propuse etc.

Inginerul silvic-șef a întreprinderii d-l Grosu Mihai a prezentat unele aspecte privind rezultatele lucrărilor de amenajare a pădurilor din cadrul întreprinderii la care a menționat că lucrările de amenajare au fost executate conform normelor tehnice în vigoare, menționând că de la bun început în scopul asigurării a lucrărilor de amenajare a pădurilor de o calitate înaltă s-a recurs la un șir de măsuri care au facilitat atingerea acestor scopuri și anume au fost organizată cazarea echipelor de amenagiști în condițiile optimale de trai, au fost puse la dispoziție materialele necesare și forța de muncă necesară, a fost organizată transportarea lor pînă la locul de muncă.Pe parcursul lucrărilor a fost asigurată participarea personală a maiștrilor pădurari și a pădurarilor din cantoanele corespunzătoare.

După perioada a fiecărei luni de lucru au fost organizate recepțiile intermediare cu participarea șefilor ocoalelor silvice și a specialiștilor corpului ingineresc din întreprindere cu luarea deciziilor corespunzătoare.

Șeful de direcție al Agenției Moldsilva d-l Rotaru Petru a astras atenție asupra soluționării tuturor problemelor ce țin de litigiile și ocupațiile de teren depistate în întreprindere cu indicarea termenilor concreți de executare.

În cadrul recepției finale a fost organizată aliatoriu deplasarea în teren a tuturor participanților în scopul exeminării lucrărilor de amenajare parcurse ( materializarea amenajistică, indicii dendrometricii, lucrări propuse etc.)