vezi mai mult

Căldură în prag de sărbători.
06.12.2019     
 
Ziua Națională de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”.
28.10.2019     
 
Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate » Conferința I de Amenajare a Pădurilor din cadrul ÎSS din Călărași.
20
07.2018
Conferința I de Amenajare a Pădurilor din cadrul ÎSS din Călărași.
   
 

Întreprinderea pentru Silvicultură Călărași la data de 01.01.2018, conform bilanţului funciar, gestionează o suprafaţă totală a fondului forestier de 20059,1 ha și este organizată administrativ în patru ocoale silvice (Bravicea, Călărași, Hîrjauca, Vărzărești).

În baza ordinului Agenției „Moldsilva” nr. 33-p din 21.02.2018 „Cu privire la organizarea lucrărilor de reamenajare a pădurilor în anul 2018”, în cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Călărași (ÎS Călărași), Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice desfășoară lucrări de amenajare a pădurilor, faza de teren, în perioada 22.05.-16.11.2018 (inclusiv recepția finală a lucrărilor).

În acest context în cadrul ÎSS din Călărași la data de 19.07.2018 s-a desfășurat Conferința I de Amenajare a Pădurilor, la care au participat personalul de conducere a întreprinderii și a ocoalelor silvice, reprezentați ai Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția Moldsilva, ICAS, Academia de Științe a RM, deasemenea a participat reprezentantul serviciului cadastral raional Călărași.  

Inginerul silvic-șef, Grosu Mihai, a prezentat invitaților tema de proiectare a lucrărilor de amenajare pe întreprindere

Amenajamentul silvic proiectează lucrările necesare de activitate în fondul forestier gestionat de întreprindere pe o perioada de 10 ani care prevede asigurarea  organizarea şi conducerea pădurilor spre starea lor de maximă eficacitate polifuncţională, în conformitate cu multiplele obiective ecologice şi social-economice ale silviculturii, bazate pe conceptul zonării funcţionale şi promovarea conceptului sistemic în gospodărirea pădurilor. Amenajare pădurilor este reglementat de Codul Silvic și se efectuează conform normelor tehnice în vigoare argumentat științific.

În cadrul conferinței au fost discutate actualele probleme și sarcinile care trebuiesc îndeplinite în procesul de reamenajare a pădurilor din cadrul fondului forestier gestionat de întreprindere.